Torvald och Britta Gahlins stiftelse

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att i första hand främja vetenskaplig forskning mot plågsamma djurförsök och i andra hand stödja forskning kring vår miljö och faktorer, som kan utöva skadlig inverkan på denna, allt jämte därmed förenlig verksamhet.


Ansökan

Ansökningstid är 15 januari – 31 mars.

Till ansökan >>


Styrelse

Ordförande

Christina Backman

Ledamöter

Göran Karlsson

Therese Edström


Kontakt

info@gahlinstiftelsen.se